Taiyo Group
Taiyo Group

Lĩnh vực

hoạt động

Tin tức

Mới nhất

29/05/2023

Sau khi chính thức ký hợp đồng và tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà máy TSMT Vietnam, Xây lắp Hải Long tiếp tục chinh phục thành công Dự án Nhà máy Ô ...

Tháng 05, 29/2023

Đơn vị

Thành viên

Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Taiyo bao gồm: Tổng thầu xây dựng; Kết cấu thép; Thiết bị xây dựng; Cho thuê văn phòng; Lữ hành, lưu trú, …

Taiyo

Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long

Nhà máy Kết cấu thép Hải Long

Công ty Cổ phần Thiết bị xây dựng G18

Nhà máy bảo trì giàn giáo Ringlock

Công ty cổ phần du lịch Taiyo

Map Taiyo Hoàng sa
Map Taiyo Trường sa