Lĩnh vực hoạt động

Phát triển dự án

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Phát triển dự án

Công ty thành viên

Công ty cổ phần xây lắp Hải Long

Thành viên của tập đoàn TAIYO

Công ty cổ phần xây lắp Hải Long
Được thành lập năm 1999, hiện nay Công ty cổ phần xây lắp Hải Long đã vươn lên thành công ty có năng lực cạnh tranh và uy tín trên thương trường, hoạt động đa ngành, trong đó lĩnh vực thiết kế, tổng thầu thi công xây lắp công nghiệp là ngành nghề cốt lõi.