Liên hệ

TAIYO GROUP

Địa chỉ Tập đoàn Taiyo

Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Liên hệ phòng ban

Gửi đi