Giới thiệu

Đội ngũ

nhân sự

Đội ngũ nhân sự
kỹ sư
50 Người
công nhân
300 Người
nhân viên
60 Người

Tập đoàn Taiyo luôn coi con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ, phát triển một Doanh nghiệp, chính vì vậy chúng tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, có trình độ chuyên môn cao và có tinh thần trách nhiệm tvới công việc.

Ban Lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn luôn là những người tiên phong, có khả năng phân tích nhanh nhạy và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, đồng thời truyền được cảm hứng cho mọi người. Các cán bộ quản lý luôn phát huy được đầy đủ những giá trị văn hóa của Taiyo Group, là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức và quản lý tốt.

Đội ngũ CBCNV gần 500 người – những con người giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết, luôn chủ động và sáng tạo, hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt; linh hoạt trong cách xử lý tình huống, công việc để đạt được hiệu quả cao hơn. Tất cả những thành viên đó đã tạo nên một đội ngũ hùng mạnh, mang trong mình bản sắc văn hóa riêng và luôn hướng tới mục tiêu chung của Tập đoàn Taiyo - “Kiến tạo Thịnh vượng”.

Sơ đồ

Tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Tham gia

Hoạt động