Thiết bị xây dựng

24/05/2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN TAIYO NĂM 2023- THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Sáng ngày 20/05/2023, Tập đoàn Taiyo tổ chức thành công buổi lễ Đại hội cổ đông Tập đoàn Taiyo và các Đơn vị thành viên năm 2023. Đại hội cổ đông được diễn ra dưới sự chủ trì của  Ch ủ t ...

Tháng 05, 24/2023

22/05/2023

Sản xuất gỗ ván phủ phim là quá trình kỹ thuật phức tạp và bao gồm nhiều bước, tuy nhiên các bước cơ bản để sản xuất gỗ ván phủ phim sau khi chuẩn bị nguyên liệu (định hình và xẻ gỗ với độ dày từ 2-3mm) bao gồm: Các ván gỗ sau khi được bào cho thật mỏng được mang đ ...

Tháng 05, 22/2023

17/05/2023

Nguyên liệu chính để sản xuất gỗ ván phủ phim (Plywood) bao gồm các thành phần sau: Gỗ: Loại gỗ thường được sử dụng là gỗ thông, gỗ keo, bạch đàn, ...

Tháng 05, 17/2023

03/05/2023

Giàn giáo Ringlock G18 là một giải pháp tuyệt vời cho các công ty tổ chức sự kiện. Với tính linh hoạt, đa dạng, tiện lợi, giàn giáo Ringlock G18 đã đ ...

Tháng 05, 03/2023

03/05/2023

Gỗ ván là loại ván ép được sử dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng và nội thất. Với đặc tính bền, đẹp và dễ dàng sử dụng, gỗ ván phủ phim ngày càng ...

Tháng 05, 03/2023