Giới thiệu

Năng lực tài chính

Năng lực

Tài chính

Vốn điều lệ

379Tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu

379Tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taiyo được thành lập từ năm 2017 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Taiyo. Đến tháng 10 năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Taiyo tiến hành sáp nhập, mua thành công hơn 90% cổ phần của 2 thương hiệu chiến lược là Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long và Công ty Thiết bị Xây dựng G18, chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi TẬP ĐOÀN TAIYO – TAIYO GROUP cùng số vốn điều lệ lên tới 379 tỷ đồng.

Tín dụng

Tổng tiền tín dụng

340Tỷ đồng

Ngân hàng cung cấp tín dụng

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank)
- Chi nhánh quận Lê Chân

Tỷ đồng
Vốn điều lệ
Giá trị tài sản cố định
Hạn mức tín dụng tại ngân hàng
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Chỉ tiêu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taiyo

2018 2019 2020
Báo cáo hợp nhất
tập đoàn Taiyo
2020
Vốn điều lệ
45,000,000,000 45,000,000,000 235,000,000,000
235,000,000,000
Vốn chủ sở hữu
45,294,113,550 45,418,750,825 235,908,073,194
280,182,582,413
Giá trị tài sản cố định
47,282,514,909 50,446,025,334 43,522,231,317
222,017,139,101
Doanh thu
10,516,864,556 13,975,441,239 17,177,424,628
308,313,628,793
Hạn mức tín dụng tại ngân hàng
0 0 0
25,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN
301,765,725 124,637,275 489,335,571
24,541,479,463