Giới thiệu

Taiyo Group

Giới thiệu

Tập đoàn Taiyo được thành lập ngày 19/10/2020 trên cơ sở tăng quy mô, tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Taiyo và mua thành công hơn 90% cổ phần hai thương hiệu mạnh là Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long ( hơn 23 năm trong lĩnh vực Tổng thầu thi công xây lắp, Tư vấn thiết kế, Sản xuất lắp dựng Kết cấu thép) và Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng G18 (5 năm trong lĩnh vực cung cấp Giàn giáo thế hệ mới Ring-lock và Thiết bị xây dựng).

Tập đoàn có Vốn điều lệ 379 tỷ đồng/ vốn chủ sở hữu là 379 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực: đầu tư, cho thuê tài sản, phát triển dự án (khu công nghiệp, bất động sản, du lịch - khách sạn) và mua bán doanh nghiệp. Doanh thu hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 đạt 1113 tỷ (trong đó tính riêng doanh thu cho thuê là 94 tỷ); năm 2022 đạt 1640 tỷ (doanh thu cho thuê là 112 tỷ); kế hoạch năm 2023 là 2018 tỷ (trong đó doanh thu cho thuê là 100 tỷ)

Các đơn vị trực thuộc:

 • Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long
 • Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng G18
 • Công ty Cổ phần Du lịch Taiyo
 • Khách sạn Ellie
 • Khách sạn và Căn hộ Taiyo
 • Nhà máy Kết cấu thép Hải Long 1&2
 • Nhà máy sản xuất và bảo trì giáo Ringlock
 • Tòa nhà Taiyo
 • Tòa nhà Hải Long
 • Trường Mầm non Ngân Hà,…

Công ty thành viên chủ chốt:

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công nghiệp
 • Thiết bị xây dựng
 • Cho thuê tài sản
 • Dịch vụ lưu trú – lữ hành
 • Phát triển dự án (khu công nghiệp, bất động sản)

Với mong muốn kiến tạo một Tập đoàn có chiến lược phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, xây dựng sự thịnh vượng chung cho toàn xã hội, Ban lãnh đạo TẬP ĐOÀN TAIYO luôn là những người làm chủ, tiên phong, sáng tạo để ngày càng hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm, gia tăng sự hài lòng cho khách hàng đồng thời duy trì một môi trường làm việc văn hóa, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV.

Lịch sử

Phát triển

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Tầm nhìn

TẬP ĐOÀN TAIYO một mặt tập trung khai thác thế mạnh ngành nghề chính của các công ty thành viên, một mặt đầu tư chiến lược mở rộng quy mô hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn với đa dạng ngành nghề, dịch vụ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh và khẳng định vị thế của Tập đoàn trên thị trường.

Sứ mệnh

Với mong muốn kiến tạo một Tập đoàn có chiến lược phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, xây dựng sự thịnh vượng chung cho toàn xã hội, Ban lãnh đạo TẬP ĐOÀN TAIYO luôn là những người làm chủ, tiên phong, sáng tạo để ngày càng hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm, gia tăng sự hài lòng cho khách hàng đồng thời duy trì một môi trường làm việc văn hóa, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV.

Ảnh chủ tịch Taiyo
Ông. PHẠM ANH TIẾN

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc