Tuyển dụng

Taiyo Group
Cùng nhau phát triển

Tập đoàn Taiyo đang tìm kiếm những ứng viên có năng lực và nhiệt huyết, sẵn sàng cùng chúng tôi tạo nên những giá trị cho doanh nghiệp cũng như cho cuộc sống. Trở thành thành viên của Tập đoàn Taiyo, bạn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, thu nhập thỏa đáng với những chính sách hỗ trợ ưu đãi nhân tài, các chương trình đào tạo - huấn luyện hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Tuyển dụng Taiyo Group
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp:
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Hà Nội
Tuyển dụng Taiyo
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp:
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tuyển dụng Taiyo
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp:
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tuyển dụng Taiyo
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp: 29.01.2023
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Hà Nội
Tuyển dụng Taiyo
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp: 29.09.2022
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tuyển dụng Taiyo
Hạn tuyển dụng
Hạn nộp: 29.10.2022
Công ty tuyển dụng
Công ty cổ phần du lịch Taiyo
Địa điểm: Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tuyển dụng Taiyo