Lĩnh vực hoạt động

Cho thuê tài sản

Chúng tôi sở hữu Taiyo Building và Hải Long Building với diện tích cho thuê hơn 19,000m2 với các tiện ích, trang thiết bị hiện đại cùng cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, diện tích thuê và đơn giá thuê linh họat đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Cho thuê tài sản

Công ty thành viên

Công ty cổ phần xây lắp Hải Long

Thành viên của tập đoàn TAIYO

Công ty cổ phần xây lắp Hải Long
Được thành lập năm 1999, hiện nay Công ty cổ phần xây lắp Hải Long đã vươn lên thành công ty có năng lực cạnh tranh và uy tín trên thương trường, hoạt động đa ngành, trong đó lĩnh vực thiết kế, tổng thầu thi công xây lắp công nghiệp là ngành nghề cốt lõi.